Miksi olen ehdolla?

Miksi olen ehdolla kuntavaaleissa ja mitkä ovat tärkeimmät tavoitteeni?

Olen ehdolla siksi, että kuntavaaleissa ja kunnan valtuustossa ratkaistaan meitä kaikkia lähimpänä olevat asiat. Kunnat huolehtivat kansalaisten sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta palveluja tarjoamalla ja huolehtimalla hyvästä hallinnosta. Nämä sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet tarkoittavat sitä, että kaikilla on oikeus tarvitsemaansa hoivaan ja terveydenhoitoon, varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja oppimiseen ja tämä kaikki on tarjottava turvallisesti ja tasapuolisesti.

Helsinki on iso kaupunki, jossa palvelut on turvattava kaikilla alueilla saman laatuisena ja saavutettavina. Alueiden välisiä eroja on tarvittaessa tasoitettava, eli sinne, missä on tarvetta erityiselle tuelle, sitä annetaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lisäresursseja kouluihin, joiden oppilailla on enemmän riskiä tippua opetuksen ulkopuolelle. Toisaalta niille nuorille, jotka tekevät rikoksia tai ovat väkivaltaisesti, on järjestettävä erityistä apua ja heidän toimintaansa on puututtava. Kaikilla on oikeus oppia ja elää turvallisesti. Perheille on tarjottava tukea silloin, kun sitä tarvitsevat. Koulutuksen on ylipäänsä oltava riittävästi resurssoitua ja laadukasta joka puolella Helsinkiä. Lapset ja nuoret ansaitsevat huomiomme.

Helsingin on tarjottava ikäihmisille sellaista palvelua, jonka turvin he pystyvät turvallisesti asumaan kotona, tai heille on tarjottava pysyvä ympärivuorokautinen laadukas hoiva. Helsingin on laitettava vanhusten palvelut kuntoon viipymättä. On häpeäksi Helsingille, että täällä on huonoa hoivaa tarjolla. Vanhusten ei pidä kokea turvattomuutta tai kärsiä siitä, ettei riittäviä palveluja ole tarjolla. Työntekijöiden ei pidä joutua kärsimään ylimitoitetuista odotuksista.

Tavoittelen myös sitä, että Helsinkiä kehitetään tasapuolisesti. Helsinkiin muuttaa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain ja muuttovoitoksi on viime vuosina jäänyt vuosittain n. 5000 uutta asukasta. Helsingissä on voitava asua yksin, kaksin tai perheen kanssa kaiken ikäisenä. Monimuotoiset perheet ja uusperheet tarvitsevat usein eri elämänvaiheissa enemmän tilaa eri ikäisille lapsille. Tiedän tämän myös omasta kokemuksesta. Helsinkiin on rakennettava tasaisella tahdilla lisää asuntoja täydennysrakentamalla ja uusia alueita käyttöön ottamalla. Rakentamisessa on huomioitava erilaiset asumisen tarpeet ja mahdollinen asumisen muunneltavuus. On kestämätöntä, että joillain asuinalueilla Helsingin asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä. Rakentamalla viisaasti ja riittävästi, voimme vastata kasvavaan kysyntään. On huomattava, että rakentamista ei tehdä vain uusia asukkaita varten, vaan meitä helsinkiläisiä varten, jotka haluamme muuttaa kaupungin sisällä esimerkiksi isompaan asuntoon.

Lasten asema on minulle tärkeä. Helsingissä on tulevalla valtuustokaudella näytön paikka lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamisessa. Päiväkoteihin on saatava lisää ammattilaisia töihin, jotta he voivat tehdä työnsä kunnolla ja lasten laadukas varhaiskasvatus ja hoiva toteutuvat. Jo laki määrää, ettei ryhmäkokoja saa ylittää. Lakia ollaan täsmentämässä työntekijöiden ilmoitusvelvollisuudella ja ryhmäkoon täsmällisyydellä. Helsinki ei varmaankaan halua olla lain toteuttamisen kannalta huono esimerkki. Myös kouluja pitää korjata ja opetus toteuttaa laadukkaasti maamme rikkaimmassa kaupungissa. En hyväksy säästöjä opetuksesta tai nuorten palveluista.