Kategoriat
Blogi

Vastauksia perheille

MLL Pakila kysyi alueensa kuntavaaliehdokkaiden mielipidettä perheiden asioihin. MLL Pakila toimii ja tekee tärkeää työtä Pakilan, Maunulan, Pirkkolan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueilla.

Vastaukseni esitettyihin kysymyksiin ovat:

1.    Miten turvataan lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa?

Tässä tarvitaan kolmea asiaa:

1)      Vahvistetaan palveluja perustasolla erityisesti peruskoulussa ja perheiden ja nuorten palveluissa. Myös varhaiskasvatuksen osalta on katsottava, että lapsilla on riittävän pienet ryhmät ja pätevää henkilöstöä. Sosiaali- ja terveydenhoidossa kaikki jonot on purettava ja erikoistason hoitoon pääsyä on helpotettava niiden osalta, jotka tarvitsevat järeämpää hoitopolkua.

2)      Koronakriisin hoitamiseen tarvitaan moniammatillista työtä. Tässä koulujen, sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen ja poliisin on vahvistettava yhteistä järjestelmällistä toimintaa lasten ja nuorten auttamiseksi. Oireilevat lapset ja nuoret pitää tunnistaa ja heille on oltava sen jälkeen selkeä palvelupolku olemassa.

3)      Kouluihin on suunnattava lisärahoitusta viipymättä! Myös muiden ammattilaisten toimintaa on vahvistettava riittävillä rahallisilla resursseilla. Helsinki teki valtion koronatuen turvin merkittävän ylijäämän viime vuonna. Kaikkea viime vuonna yli jäänyttä rahoitusta ei pidä käyttää investointeihin ja lainan maksuun, vaikka nekin ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä, vaan palvelujen vahvistamiseen hyväksymällä toimialojen budjettiylitykset.

2.    Mikä on tärkein perheisiin liittyvä asia, jota haluat alueella edistää, ja millä tavalla aiot sitä viedä eteenpäin?

Perheille on oltava Helsingissä tarjolla toimiva arki ja riittävä tuki. Nämä koostuvat laadukkaasta ja lähellä toimivasta varhaiskasvatuksesta, kunnossa olevasta neuvolatoiminnasta ja mm. luotettavasta ja hyvästä julkisesta liikenteestä. Lähikoulun on oltava hyvä ja turvallinen valinta. Kesällä puistotoiminta on ehdottomasti pidettävä käynnissä. Perheiden arkea helpottaa myös asumisen ratkaisut, eli Helsingissä on voitava asua kaiken kokoisten perheiden kanssa kohtuuhintaisesti. Tämä on asia, jossa poliittisten päättäjien on toimittava entistä tehokkaammin ja aion vaatia lisää Helsingin omaa asuntotuotantoa niin omistusasunnoissa, kuin vuokra-asunnoissa. Varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ei tule säästää yhtään.

3.    Miten Helsinki voisi kehittää yhteistyötä järjestöjen kanssa?

Järjestöjä tulee tukea suoraan rahallisesti ja toisaalta järjestöjen palveluja pitää ostaa Helsingin käyttöön. Järjestöillä on erityisesti hyvinvoinnin edistämisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn parissa osaamista ja ne täydentävät kunnan omaa palvelua tärkeällä tavalla. Järjestöjen kanssa käytävä vuoropuhelu palvelujen kokonaisuudesta ja niiden kehittämisestä sekä mahdollisista palvelujen tarpeen lisäämisestä on asia, jota on myös lisättävä.

4.    Terveisesi alueen lapsiperheille.

Alueemme on lapsiperheille hyvä paikka asua, mutta kehitettävääkin löytyy. Leikkipuistojen kesäaukioloon olisi hyvä laajalla joukolla vaikuttaa. Koulujemme resursseja tulee puolustaa myös aktiivisesti. Raidejokerin tulo lisää alueemme esteetöntä ja ympäristöystävällistä joukkoliikennettä merkittävällä tavalla. Maunulan terveysasema on parantanut hoitoon pääsyä, mutta myös tätä pitää seurata.