Kategoriat
Blogi

Avoin kirje Helsingin SDP:n piirikokousedustajille ja muille aktiiveille

Hyvät piirikokousedustajat ja piirin aktiivit!

Tässä avoimessa kirjeessä kerron kuka olen, miksi ja millaisella osaamisella haen piirin puheenjohtajaksi sekä millaista piirin toiminnan tulisi olla. Lopusta löydät yhteystietoni, jos haluat kysyä lisää tai kommentoida.

Kuka olen?

Olen 42 vuotias neuvottelupäällikkö JUKOssa. Meillä on uusperheessä kolme lasta, joista nuoret aikuiset ovat jo omillaan ja nuorin käy ala-astetta. Asumme kerrostalossa Helsingin esikaupunkivyöhykkeellä. Meillä on myös kolmevuotias jackrusselinterrieri, joka pitää liikkeessä koneella istumisen lomassa. Vapaa-aikaani käytän luottamustoimissa, joista keskeisin on varavaltuutetun tehtävä ja Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtajuus. Tasa-arvo on minulle keskeinen arvo, jonka puitteissa minulla on ilo toimia niin Demarinaisten kuin Helsingin Demarinaisten varapuheenjohtajana. Johdan myös aktiivista puolueosastoa TUS:a. Tullessani toivottavasti valituksi piirin puheenjohtajaksi, käyn ajankäytön näkökulmasta nykyiset luottamustehtävät luonnollisesti läpi.

Miksi haen piirin puheenjohtajaksi ja mitä ajattelen piirin toiminnan kehittämisestä?

Haen piirin puheenjohtajaksi, koska haluan vaikuttaa siihen, että piirimme on vahva ja yhtenäinen toimija Helsingin politiikassa ja puolueen sisällä. Minulla on pitkä kokemus vaalityöstä, politiikasta ja järjestötyöstä. Minulla on paljon annettavaa piirille niin vaalivalmisteluun ja vaalityöhön, kuin piirin toimijoiden yhdistämiseen, poliittiseen toimintaan ja tietenkin perustason järjestö- ja hallitustyöhön.

Meillä täytyy olla näkemyksiä kaupunkipoliittisiin asioihin, sillä niiden kautta hyvä Helsinki rakentuu. Kaupunkipolitiikka sisältää minun ajattelussani kaikki osa-alueet toimeentulosta ja asumisesta liikkumiseen ja rakentamiseen. Helsingissä on muusta Suomesta poikkeavat haasteet, mutta myös mahdollisuudet. SDP:n tulee olla Helsingissä rohkea ja puolustaa niin nykyisiä kuin uusia helsinkiläisiä heidän arkisissa asioissaan. Helsingissä kokoomus pitää valtaa, jos me annamme sen pitää. Vihreät eivät ole todellinen haastaja kokoomukselle, mutta SDP on. 

Piirin on oltava rasvattu järjestökone ja olenkin ilahtunut, että tämä puoli pyörii aika hyvin. Piiri voisi kuitenkin olla vielä enemmän myös poliittinen toimija, ottaa kantaa niihin asioihin, jotka ovat kuntalaisille tärkeitä ja näkyä ulospäin. Piirin ja valtuustoryhmän täytyy linkittyä yhtä vuosittaista seminaaria ja satunnaisia ajankohtaiskatsauksia paremmin toisiinsa. Helsingin piirin täytyy toimia aktiivisemmin myös puolueen sisällä, jossa erilaisia asioita ja kantoja valmistellaan.

Toisin piiriin ehdottomasti lisää avointa keskustelua. Meidän tulee osata ja uskaltaa käsitellä eriäviä mielipiteitä, keskustella kaikista näkökulmista ja lopuksi päättää niistä. Toisaalta tarvitsemme sellaista toimintaa piiriin, jossa myös vähemmän kokeneet toimijat voivat näyttää osaamistaan ja kertoa näkemyksistään.

Olen neuvottelutoiminnan ammattilainen työssäni ja saman osaamisen tuon piiriin, mikäli minut valitaan. Hyvä neuvottelu on sellaista, jossa keskustellaan ja kuunnellaan niin kauan, että kaikki mielipiteet on tullut esille ja niistä on voitu vaihtaa näkemyksiä.  Neuvotteluun kuuluu myös omien ideoiden tuominen ja lopuksi puheenjohtajan tärkein tehtävä on viedä asiat päätökseen niin, että niihin sitoudutaan. On parempi puhua asiat etukäteen, kuin murehtia jälkikäteen.

Minulla on myös hyvät verkostot, jotka auttaisivat vaativassa piirin puheenjohtajan työssä. Tunnen toimijat niin piirissä, kuin puolueessa.

Millaisia töitä teen ja olen tehnyt?

Nykyinen työni JUKON neuvottelupäällikkönä sisältää virka- ja työehtosopimusten sekä erimielisyysasioiden neuvottelua, erilaista kouluttamista, sovittelemista ja erilaisten näkemysten jatkuvaa yhteensovittamista ja viestintää.

Aiemmin toimin ministeri Sirpa Paateron erityisavustajana. Vastuulleni kuuluivat kuntien asiat ja mm. kaupunkistrategian neuvottelu ja valmistelu. Lisäksi vastasin ministerin mediasuhteista. Erityisavustaja on linkki ministerin ja median välillä.

Ennen erityisavustajan pestiä olin JHL:ssä neuvottelijana ja vaikuttamistehtävissä vuosina 2011–2019. Tätä ennen toimin muutaman vuoden ay-liikkeessä kehittämispäällikön ja opiskelija-asiamiehen tehtävissä ja sitä ennen Turun yliopiston ylioppilaskunnassa koulutuspoliittisena sihteerinä ja pääsihteerinä.

Luottamustehtävistä on kertynyt osaamista

Olen SDP:n ryhmän 4. varavaltuutettu, joten olen osa virallista valtuustoryhmää. Pidän mahdollisuutta luoda suora linkki piirin ja valtuustoryhmän välillä merkittävänä. Olen ollut kuntavaaleissa ehdolla vuodesta 2007 lähtien. Niissä vaaleissa, joissa en ole ollut ehdokkaana, olen ollut vaalipäällikkönä tai muuten aktiivisesti mukana.

Keskeisin luottamustehtäväni varavaltuutetun tehtävän ohella on Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtajuus. Johdan kuuden hengen asiantuntijoista ja poliittisista henkilöistä koostuvaa hallitusta ja toimin toimitusjohtajan esimiehenä. Hallitus aloitti työskentelynsä syksyllä 2021 ja yhtiö varsinaisesti alkuvuonna 2022. Työ on erittäin vaativaa, ja olen saanut siitä hyvää palautetta vuosittaisessa hallituksen muiden jäsenten tekemässä arvioinnissa. Kaupunkikehittämisen ja julkisen liikenteen mahdollisuuksien arviointi ovat luonnollinen osa hallitustyöskentelyä. Samalla pidän hallituksen puheenjohtajana huolta henkilöstön kuulemisesta ja työhyvinvoinnista. Tätä seurataan johdollani säännöllisesti.

Tällä hetkellä olen Helsingin naispiirissä viiden puheenjohtajavuoden jälkeen varapuheenjohtaja. Demarinaisten varapuheenjohtajuus on kestänyt vuoden 2021 valinnasta lähtien ja kausi päättyy tänä vuonna. Puolueen työryhmissä olen toiminut yhteensä yli 7 vuotta, joista 6 vuotta sihteerinä kunnat ja alueet -ryhmässä.

Johdan puolueosastoani TUS:a. Tehtävän otin vastaan viime kesänä monenlaisten erilaisten näkemysten ja ihmisten yhdistämiseksi. Mielestäni olen onnistunut ko. tehtävässä ja osasto on myös kehittynyt toiminnassaan.

Erilaisia luottamustehtäviä minulla on ollut siitä lähtien, kun aloitin kasvatustieteen maisterin opinnot yliopistolla vuonna 2002. Innostuin silloin yhteisten asioiden hoitamisesta. Olen ollut niin yliopiston hallinnossa, kuin myöhemmin lukuisissa poliittisissa tehtävissä. Minulla on paljon kokemusta hallituksen jäsenyyksistä, sekä puheenjohtajan ja vpj:n tehtävistä eri organisaatioissa.

Jäikö jokin mietityttämään?

Minut saa kiinni sähköpostilla osoitteella salminenminnajo@gmail.com