Kategoriat
Blogi

Helsinki on monta – ja ennen kaikkea yksi

Helsingin alueet ovat erilaisia, ja hyvä niin, mutta ne eivät saa olla eriarvoisia. Helsingin on säilytettävä sen monet kasvot, mutta Helsinkiä tulee kehittää tasapuolisesti. Olemme Maunulassa olleet yksiä onnekkaita, kun aluetta on kohennettu vanhan ostarin purkamisella, uuden Maunula-talon rakentamisella, täydennysrakentamisella ja julkisen liikenteen edellytysten parantamisella. Raidejokeri on asukkaille ja alueelle aluekehittämisen lottovoitto.

Olen kiertänyt taas vaalien alla enemmän Helsingin monia alueita. Haluan ihmisten tapaamisen lisäksi käydä itse jakamassa esitteitä, jotta näen miten Helsingillä ja sen asukkailla menee. Helsinki on todella erilainen monin paikoin. Sekin on rehellisesti sanottava, että monia alueita olisi tuotava ”tähän päivään”.

Tavoitteeni siitä, että Helsinkiä tulee kehittää tasa-arvoisesti, on saatava seuraavalla valtuustokaudella todeksi. Helsingin on ihan oikeasti tehtävä kehittämisohjelma, joka ei keskity vain keskustaan tai muutamiin alueisiin. Toisaalta esimerkiksi Malmilla on keskitytty puhumaan lentokentästä, vaikka koko aseman seutu rapistuu. Uudet asukkaat alueelle toisivat mukanaan palveluita ja koko Malmia olisi pakko viimein kehittää.

Miksi jokaisen tulisi välittää Helsingin alueista? Helsinki on kuitenkin yksi. Jos jollain alueella pääsee tapahtumaan rapistumista, syntyy turvattomuutta ja syrjäytymistä ja asuntoja on vaikea saada kaupaksi, se tekee pullonkaulaa koko palvelujärjestelmään tai esimeriksi muuttohalukkuuteen Helsingin sisällä.

Koko Helsingin tulisi olla relevantti ensimmäisen asunnon tai asunnon vaihtamisen etsimisen kohde. Ei ole kenenkään etu päästää alueita eriarvoistumaan niin, ettei eri alueiden helsinkiläiset tunne ollenkaan kotikaupunkinsa eri puolia, kun eivät koe niitä omakseen tai eivät näe niissä potentiaalia. Se tekee meistä riitaisia, kun meidän pitäisi olla yhtenäisiä.

Kategoriat
Uncategorized

Kouluihin riittävät resurssit!

Kuluneella viikolla Helsingin Sanomissa on kirjoitettu useampi kuntavaalijuttu erityisopetuksesta, kouluista, kiusaamisesta ja kiusaamisen kitkemisestä. Voit lukea kaikki tämän blogin lopusta. Muutama oma näkemykseni tärkeään asiaan.

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja opiskelin pääaineena Turun yliopistossa vuosina 2002-2010 erityispedagogiikkaa. Inkluusio, eli kaikkien oppilaiden opettaminen samoissa ryhmissä oli yksi kantava teema kohti oikeudenmukaisempaa koulutusta ja oikeastaan koko yhteiskuntaa. Inkluusiota ei keksitty 2000-luvulla Suomessa, vaan sitä on pitkään haettu ratkaisuksi meillä ja maailmalla. Inkluusio syventää aiempaa ajattelua integraatiosta. Integraatio koulumaailmassa tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että tuodaan erilaisia lapsia samaan luokkaan. Inkluusio koulumaailmassa on sitä, että kaikki ovat jo lähtökohtaisesti samassa luokassa. Tässä on inkluusio-ajattelun idea ja ydin. Siis se, että kaikki ovat erilaisista tuen tarpeista huolimatta yhdenvertaisia, eikä lapsia erotella. Tuki tuodaan yksilön mukana luokkaan.

Politiikkaan on tuotu viime aikoina keskustelua siitä, onko inkluusio sittenkään hyvä idea. Se ei ole hyvä idea, jos kouluissa ei ole riittävästi tukea tarjolla. Opettajilla pitää olla kyky ja resurssit ratkaista opetus niin, että erityistä tukea tarvitseva saa opetusta siinä missä muutkin ja niin, että kaikki pysyvät mukana ja voivat hyvin luokassa. Inkluusio on erittäin tavoiteltava ajattelutapa meille kaikille. Se, että emme näe rajoitteita, vaan mahdollisuuksia, on arvokasta. Itse toivon, että voimme jatkaa inkluusion tiellä. Se vaatii päättäjiltä halua resursoida koulutusta riittävästi. Koska jokainen euro menee meidän yhteisiin lapsiin ja nuoriin, uskon, että siihen löytyy tahtoa.

Inkluusion ohella puhututtanut teema on jälleen ollut koulukiusaaminen ja sen kitkeminen. Opettajien taholta on ollut turhautumista siihen, että erilaisiin ohjelmiin on käytetty paljon rahaa, mutta tulokset eivät jää pysyviksi. Koulukiusaamisen kitkemisessä pätee sama perusajatus, kuin inkluusion toteuttamisessa. Sen täytyy olla perustoimintaa ja perusajattelua.

HS kertoi pojista, joista toinen kiusasi uutta luokkakaveria. Opettajan mielestä asiasta oli kerrottu ja siitä oli puhuttu molempien poikien vanhempien kanssa. Kiusaajapojan äiti kommentoi kuitenkin, ettei tunnista tällaista keskustelua, vaan että asia on ollut vain kerran puheena toisen keskustelun yhteydessä. En usko, että osapuolet vähättelevät asiaa, mutta jotainhan tässä on pieleen mennyt. Opettajan mukaan pojat myös nujaavat jatkuvasti ja oikea kiusaaminen on vaikea tunnistaa.

Kouluissa on kokeiltu erilaisia kiusaamisesta vapaita alueita, hälytysnappeja, kivakoulua ja keskustelu-malleja. Olennaista on, että kiusaamiseen puututaan heti. Ei ole olemassa pientä kiusaamista, vaan kaikki sellainen toiminta, jonka tarkoitus on alentaa toista henkilöä itsensä nostamisen kustannuksella on väärin. Kiusaamisen syynä on usein huono itsetunto, porukan kunnioituksen hakeminen tai joskus myös pahuus. Luokan hengen tulee olla sellainen, että se huomioi kaikki oppilaat ja jossa syntyy porukkahenki. Koulu ei ole vain asioiden opettelua varten, vaan kouluissa opitaan sosiaalisia taitoja ja elämisen taitoja yleensä.

Kiusaamisen kitkemisessä pätevät samat keinot, kuin inkluusion toteuttamisessa. Resurssit, osaaminen ja puuttuminen. Olen työskennellyt niin sanotuissa tavallisissa ja vaikeimmin vammaisten erityiskouluissa sekä kouluissa, joissa inkluusio on toteutettu. Kannatan itse lämpimästi inkluusion toteuttamista ja olen valmis toimimaan sen puolesta, että tätä resursoidaan. Kuntapäätöksenteon ulkopuolelta haluan vaikuttaa siihen, että erityispedagogiikka, eli erityislasten opettamiseen liittyvät asiat ovat kaikkien opettajien keinovalikoimassa ja niitä opetetaan riittävästi myös luokanopettajakoulutuksessa. Olen itse elämässäni saanut monta kertaa todeta, että erityispedagogiikan opinnoista on ollut monessa hyötyä.

Erityistä tukea tarvitsevia lapsia opetetaan yhdessä muiden kanssa, eikä se ole pelkästään hyvä tai huono asia

Puolueet: Erityisoppilaiden opettamista tavallisissa luokissa ei pidä purkaa – tuen riittämisestä ollaan kuitenkin huolissaan

Helsingin poliitikot kertovat, miten he lopettaisivat koulukiusaamisen

”Ne maksavat miljoonia, eikä niitä koskaan oteta käyttöön” – Helsinkiläisen opettajan tunnustus naurattaisi, jos se olisi vitsi

Risto sanoi kiusanneensa Pekan loppuun, sitten hän käänsi katseensa Mikaeliin – Riston äiti ja neljä muuta kertovat nyt näkemyksensä helsinkiläisen koulun tapahtumista, joiden loppua kaikki toivoisivat