Kategoriat
Uncategorized

Kouluihin riittävät resurssit!

Kuluneella viikolla Helsingin Sanomissa on kirjoitettu useampi kuntavaalijuttu erityisopetuksesta, kouluista, kiusaamisesta ja kiusaamisen kitkemisestä. Voit lukea kaikki tämän blogin lopusta. Muutama oma näkemykseni tärkeään asiaan.

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja opiskelin pääaineena Turun yliopistossa vuosina 2002-2010 erityispedagogiikkaa. Inkluusio, eli kaikkien oppilaiden opettaminen samoissa ryhmissä oli yksi kantava teema kohti oikeudenmukaisempaa koulutusta ja oikeastaan koko yhteiskuntaa. Inkluusiota ei keksitty 2000-luvulla Suomessa, vaan sitä on pitkään haettu ratkaisuksi meillä ja maailmalla. Inkluusio syventää aiempaa ajattelua integraatiosta. Integraatio koulumaailmassa tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että tuodaan erilaisia lapsia samaan luokkaan. Inkluusio koulumaailmassa on sitä, että kaikki ovat jo lähtökohtaisesti samassa luokassa. Tässä on inkluusio-ajattelun idea ja ydin. Siis se, että kaikki ovat erilaisista tuen tarpeista huolimatta yhdenvertaisia, eikä lapsia erotella. Tuki tuodaan yksilön mukana luokkaan.

Politiikkaan on tuotu viime aikoina keskustelua siitä, onko inkluusio sittenkään hyvä idea. Se ei ole hyvä idea, jos kouluissa ei ole riittävästi tukea tarjolla. Opettajilla pitää olla kyky ja resurssit ratkaista opetus niin, että erityistä tukea tarvitseva saa opetusta siinä missä muutkin ja niin, että kaikki pysyvät mukana ja voivat hyvin luokassa. Inkluusio on erittäin tavoiteltava ajattelutapa meille kaikille. Se, että emme näe rajoitteita, vaan mahdollisuuksia, on arvokasta. Itse toivon, että voimme jatkaa inkluusion tiellä. Se vaatii päättäjiltä halua resursoida koulutusta riittävästi. Koska jokainen euro menee meidän yhteisiin lapsiin ja nuoriin, uskon, että siihen löytyy tahtoa.

Inkluusion ohella puhututtanut teema on jälleen ollut koulukiusaaminen ja sen kitkeminen. Opettajien taholta on ollut turhautumista siihen, että erilaisiin ohjelmiin on käytetty paljon rahaa, mutta tulokset eivät jää pysyviksi. Koulukiusaamisen kitkemisessä pätee sama perusajatus, kuin inkluusion toteuttamisessa. Sen täytyy olla perustoimintaa ja perusajattelua.

HS kertoi pojista, joista toinen kiusasi uutta luokkakaveria. Opettajan mielestä asiasta oli kerrottu ja siitä oli puhuttu molempien poikien vanhempien kanssa. Kiusaajapojan äiti kommentoi kuitenkin, ettei tunnista tällaista keskustelua, vaan että asia on ollut vain kerran puheena toisen keskustelun yhteydessä. En usko, että osapuolet vähättelevät asiaa, mutta jotainhan tässä on pieleen mennyt. Opettajan mukaan pojat myös nujaavat jatkuvasti ja oikea kiusaaminen on vaikea tunnistaa.

Kouluissa on kokeiltu erilaisia kiusaamisesta vapaita alueita, hälytysnappeja, kivakoulua ja keskustelu-malleja. Olennaista on, että kiusaamiseen puututaan heti. Ei ole olemassa pientä kiusaamista, vaan kaikki sellainen toiminta, jonka tarkoitus on alentaa toista henkilöä itsensä nostamisen kustannuksella on väärin. Kiusaamisen syynä on usein huono itsetunto, porukan kunnioituksen hakeminen tai joskus myös pahuus. Luokan hengen tulee olla sellainen, että se huomioi kaikki oppilaat ja jossa syntyy porukkahenki. Koulu ei ole vain asioiden opettelua varten, vaan kouluissa opitaan sosiaalisia taitoja ja elämisen taitoja yleensä.

Kiusaamisen kitkemisessä pätevät samat keinot, kuin inkluusion toteuttamisessa. Resurssit, osaaminen ja puuttuminen. Olen työskennellyt niin sanotuissa tavallisissa ja vaikeimmin vammaisten erityiskouluissa sekä kouluissa, joissa inkluusio on toteutettu. Kannatan itse lämpimästi inkluusion toteuttamista ja olen valmis toimimaan sen puolesta, että tätä resursoidaan. Kuntapäätöksenteon ulkopuolelta haluan vaikuttaa siihen, että erityispedagogiikka, eli erityislasten opettamiseen liittyvät asiat ovat kaikkien opettajien keinovalikoimassa ja niitä opetetaan riittävästi myös luokanopettajakoulutuksessa. Olen itse elämässäni saanut monta kertaa todeta, että erityispedagogiikan opinnoista on ollut monessa hyötyä.

Erityistä tukea tarvitsevia lapsia opetetaan yhdessä muiden kanssa, eikä se ole pelkästään hyvä tai huono asia

Puolueet: Erityisoppilaiden opettamista tavallisissa luokissa ei pidä purkaa – tuen riittämisestä ollaan kuitenkin huolissaan

Helsingin poliitikot kertovat, miten he lopettaisivat koulukiusaamisen

”Ne maksavat miljoonia, eikä niitä koskaan oteta käyttöön” – Helsinkiläisen opettajan tunnustus naurattaisi, jos se olisi vitsi

Risto sanoi kiusanneensa Pekan loppuun, sitten hän käänsi katseensa Mikaeliin – Riston äiti ja neljä muuta kertovat nyt näkemyksensä helsinkiläisen koulun tapahtumista, joiden loppua kaikki toivoisivat 

Kategoriat
Blogi

Voitetaan viha rakkaudella

Vaaleihin on uudelleen reilu kolme kuukautta aikaa, koska puoluesihteerien joukko päätyi oikeusministeriön esityksestä vaalien siirron kannalle terveysturvallisuus-syistä. Perussuomalaiset eivät lähteneet mukaan tukemaan vaalien siirtämisen ajankohtaa. Olen koittanut seurata keskustelua aiheesta, mutta en pidä sen kärjistyneestä sävystä. Sosiaalinen media kärjistää keskustelua ylipäänsä huonoon suuntaan.

Kuntaliitto selvitti kuntapäättäjien kokemaa häirintää ja julkaisi tulokset helmikuussa. Samanlaisia selvityksiä ja avauksia on tehty muitakin. Valtiovarainministeriön kansalaispaneeli esittää myös 25 toimenpidettä häirinnän ja maalittamisen ehkäisemiseksi. Suositukset ja raportti julkaistaan myöhemmin, mutta sisällön osalta kansalaispaneelin osallistujat, eli tavalliset kansalaiset tuovat esille samoja haasteita, joita on tunnistettu muuallakin. Naisia häiritään enemmän kuin miehiä, joten maan hallitus on tuomassa lakiin sukupuolen vuoksi tehdyn häirinnän erikseen huomioon otettavana seikkana.

Mitä häirinnälle voi tehdä? Aloitan some-maailmaa kauempaa, eli ihmisten perustaidoista ja –tiedoista. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, sekä jo nuorena opitut vuorovaikutustaidot ja muiden ihmisten kunnioittaminen ovat niitä tekijöitä, jotka suojaavat huonolta käytökseltä. Siksi meidän tulisi kiinnittää jo lasten kasvatuksessa ja erilaisten perheiden tukemisessa huomio siihen, miten lasta ja muita ihmisiä kohdellaan ja miten heistä puhutaan. Jos kotona käytetään kovaa kieltä esimerkiksi maahanmuuttajista ja naisia kutsutaan halventavilla nimillä, siitä tulee arkipäivää myös seuraavalle polvelle.

Miksi sosiaalisessa mediassa sitten kielen käyttö kärjistyy? Monesta meistä tuntuu, että tilaa on vähemmän keskustella itse asiasta. Lukuisten kommenttien joukosta tuntuu, ettei oma asiallinen kommentti nouse esille, joten sitä voi tulla tahtomattaan kärjistettyä. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, vaan ongelmana on tietoinen joukolla tehty häirintä, joka on tullut osaksi vaalikampanjoita. Erilaiset julkaisut ja kuvat saavat esimerkiksi viha- ja naurunaamoja nopealla tahdilla ja kommenttikenttä täyttyy halventavista ilmaisuista. Näiden tietoisena tavoitteena on hiljentää sanoja. Esimerkiksi tasa-arvoon liittyvät nostot saavat tällaisia herjauksia lähes järjestään.

Yksi keino, jolla vihaisuuteen voi yrittää vastata, on sydämet. Hukutetaan fiksut keskustelut sydämiin ja voitetaan viha hyvän kautta. Jokaisen tulee miettiä omaa käyttäytymistään, mutta silkkaan ajojahtiin on puututtava joukkovoimalla.

Vaalit siirrettiin puhtaasti terveyden ja äänioikeuden käyttämisen näkökulmasta. Silti some täyttyi poliittisesta vähättelystä ja raivosta. Toivon, että me ihmiset jaksaisimme käyttäytyä kaikissa tilanteissa toista arvostavasti. Asioista voi olla eri mieltä, mutta puhdas viha on hyvä käsitellä jokaisen sellaista tuntevan. Ehdotan myös, että annamme ymmärrystä erilaisille näkökulmille, mutta emme koskaan puhtaalle vähättelylle tai henkilöön käyvälle vihalle. Vaikka niiden takana on usein ihminen, joka kokee voimattomuutta tai osattomuutta, niin se ei ole syy häiritä tai maalittaa. 

Kategoriat
Blogi

Päätös ehdokkuudesta

Minulle ehdolle lähteminen oli helppo päätös. Olen ollut ehdokkaana Helsingissä jo kaksi kertaa aiemmin. Jo ehdokkaana oleminen on antoisaa ja se antaa mahdollisuuden vaikuttaa Helsingissä keskusteltaviin asioihin ja siihen miten niistä päätetään. Ehdokkuuden ja hyvän vaalituloksen kautta voi päästä johonkin lautakuntaan, kaupungin yhtiöön tai valmistelujaostoon, jos äänisaalis ei riitä valtuustoon asti. Tavoittelen kuitenkin aidosti valtuustopaikkaa, koska parhaiten asioihin voi vaikuttaa siellä, missä valtaa käytetään.

Kannatan vahvasti tasa-arvoa ja kaikille saavutettavissa olevia julkisia palveluja. Julkisia palveluja järjestetään Helsingissä laajasti omana työnä, mitä pidän hyvänä pohjana. Yritysten ja kolmannen sektorin osaamista on järkevää hyödyntää myös. Oman työn kehittämisen ja toteuttamisen lisäksi Helsingissä onkin kiinnitettävä huomioita hankintojen laatuun ja vaikuttavuuteen.

Olen ollut kuluneen valtuustokauden ajan tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen. Jo edellisellä kaudella toimin tarkastuslautakunnassa varajäsenenä. Minulle on kertynyt tästä työstä erittäin laaja ja hyvä näkemys Helsingin taloudesta ja toiminnasta. Tarkastuslautakunnan työ on arvioida kaupungin sitovien tavoitteiden toteutumista ja toimintaa eri kanteilta. Arviointien lisäksi Tarkastuslautakuntaa informoidaan talousarvion ja tilinpäätöksen seurannasta ja toteutumisesta, strategian toteutumisesta, hallinnon erilaisista hankkeista ja ylipäänsä kaikesta Helsingin toiminnasta. Tarkastuslautakunnassa toimiminen on työlästä, mutta antoisaa. Tarkastuslautakunnan tekemiin arviointikertomuksiin voit tutustua osoitteessa www.arviointikertomus.fi

Olen tällä hallituskaudella toiminut kuntaministerin erityisavustajana. Työhöni kuuluu erityisesti kunta-asiat, ministeri vastaa myös muusta hallinnon kehittämisestä ja esimerkiksi julkisen sektorin digitalisaatiosta. Erityisavustajan tehtäviin kuuluu seurata oman vastuualueen ajankohtaisia asioita, mutta ennen kaikkea neuvotella ministerin vastuulla olevien asioiden etenemisestä. Työssäni olen päässyt perehtymään laajasti kuntien talouteen ja toimintaan liittyviin kysymyksiin. Olin myös keskeisesti neuvottelemassa koronaan liittyvistä kuntien tukipaketeista. Olen osallistunut tiiviisti hyvinvointialueiden rakentamiseen ja ollut osaltani edistämässä sitä, että Helsinki säilyy omana alueenaan ja että sen resurssit pysyvät hyvällä tasolla. Tällä hallituskaudella on myös muutettu kuntalakia koronan vuoksi ja parhaillaan eduskunnassa on käsittelyssä kuntalain laajempi muutos. Aiemmassa työssäni toimin Julkisten ja hyvinvointialojen liiton neuvottelijan ja asiantuntijan tehtävissä. Kuntakenttä on minulle haasteineen ja mahdollisuuksineen erittäin tuttu.

Olen ollut kolme vuotta Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja. Tässä tehtävässä tasa-arvokysymykset ovat konkretisoituneet ja saaneet laajuutta. Ymmärrän eri ikäisten ja erilaisten ihmisten tarpeita ja olosuhteita ja sitä, miten niitä voidaan parantaa.

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Pääaineeni oli erityispedagogiikka ja olen gradussani selvittänyt vammaisten lasten perheiden tuen tarpeita yhteiskunnassa. Opintojen aikana olen tehnyt sijaisuuksia kouluissa ja erityiskouluissa.

Olen ahkera ja asiantunteva. Päättäjän työssä myös neuvottelutaidoilla on iso merkitys. Olen asunut Helsingin Maunulassa yli 10 vuotta. Tunnistan, mitkä asiat kaupungissamme on hyvin, ja missä on kehitettävää. Helsinki kasvaa ja muuttuu koko ajan. Tasa-arvo vaatii koko ajan tekoja ja on huolehdittava tasapuolisesta kohtelusta kaikilla tasoilla. Kaupungin ja sen talouden rakenteet on tunnettava hyvin, jotta voi toimia vastuullisena ja aikaan saavana päättäjänä.