Tietoja minusta

Kuntaministerin erityisavustaja

Työskentelen valtiovarainministeriössä kuntaministerin erityisavustajana. Vastuullani ovat erityisesti kunta-asiat. Isoja kysymyksiä tällä hallituskaudella ovat kuntien tehtävät, rahoitus ja kestävyys koronakriisin aikana. Helsinki on keskeinen kaupunki koko Suomen kasvun moottorina. Helsinki ei kuitenkaan pärjää ilman koko elinvoimaista Suomea ja toisin päin. Meidän on valtakunnan tasolla ratkaistava kestävän Helsingin lisäksi eri alueiden elinvoima. Kuntavaaleissa olen ehdolla, koska haluan oman kotikaupunkini Helsingin päätösten olevan ihmisten ja alueiden välillä tasa-arvoisia ja kestäviä. Työni kuntaministerin erityisavustajana antaa hyvän pohjan ymmärtää Helsingin mahdollisuuksia ja haasteita.

Tarkastuslautakunnan jäsen

Helsingissä olen ollut kaksi kertaa kuntavaaliehdokkaana ja osaamiseni kaupungin asioista on karttunut jo vuodesta 2012 lähtien tarkastuslautakunnasta. Olin ensin varajäsenenä, ja kuluneen valtuustokauden eli vuodesta 2017 lähtien olen ollut varsinainen jäsen SDP:n nimissä. Tarkastuslautakunta on nimensä mukaisesti Helsingin taloutta ja toimintaa tarkastava elin. Käymme läpi kaupungillemme asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumista. Taloutta seurataan läpi vuoden. Merkittävin tarkastuslautakunnan työ liittyy kaupungin toiminnan arviointiin. Arviointiaiheet valitaan kuntalaisia ja valtuutettuja sekä myös kaupungin työntekijöitä kuullen. Sen jälkeen tarkastuslautakunta työskentelee itsenäisesti tarkastuksen kohteita ensin kuullen ja tietoa etsien. Tarkastuslautakunta antaa hallinnonaloille suosituksia ja seuraa suositusten toteutumista. Tätä kautta koko kaupungin toiminta on tullut minulle tutuksi vahvuuksineen ja haasteineen. Tarkastuslautakunta toimii itsenäisenä ja riippumattomana elimenä valtuuston ja kaupunginhallituksen välissä.

Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja

Olen kolmatta vuotta Helsingin Demarinaiset ry:n puheenjohtaja. Toimimme tiiviisti kaikkien helsinkiläisten osastojen kanssa, mutta erityisesti pidämme esillä tasa-arvoisen Helsingin tavoitteita. Asumisen hinta, palvelujen saatavuus, varhaiskasvatus ja koulutus ovat lähellä sydäntäni. Rakentaminen Helsingissä on yksi keskeisiä keinoja luoda toimivat puitteet muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Tarvitsemme budjetin tekoon lapsivaikutusten arviointia ja tasa-arvon toteutumista seuraavia mittareita. Lapsivaikutusten arviointiin on saatavilla alan ammattilaisten kehittämiä mittareita. Vaikutuksia tulee siis arvioida lasten oikeuksien kautta. Päätösten valmistelussa on käytävä läpi, mitä hyötyjä ja haittoja päätöksillä on lapsiin ja ne tulee ottaa huomioon. Jos esimerkiksi jätetään joku päiväkoti taloudellisena päätöksenä korjaamatta, sillä voi olla vaikutusta lasten terveyteen, päiväkotipäivän pituuteen tai siihen, että harvempi lapsi osallistuu alueella varhaiskasvatukseen.

Neuvottelija ja asiantuntija

Olen työskennellyt laajasti erilaisissa neuvottelijan ja asiantuntijan tehtävissä ay-liikkeessä. Minulle ay-liike on ennen kaikkea heikomman puolustamisen, sopimisen ja työelämän kehittämisen liike. Yhdessä työntekijöiden, työnantajien ja yhteiskunnan päättäjien kanssa saamme työmarkkinoillakin eniten aikaiseksi. Työhyvinvointiin panostaminen on yksi keskeisiä tekijöitä inhimillisemmän ja taloudellisesti kestävämmän yhteiskunnan aikaan saamiseksi. Meillä jää yhä aivan liikaa ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle tai syrjäytyy muista syistä työelämästä. Hinta on aivan liian kova sille, että emme tekisi mitään.

Kuka Minna Salminen?

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja perheessäni on puoliso ja lapsia. Olen koko aikuisikäni toiminut mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Lisäksi olen useita vuosia toiminut Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisena. Minulle tärkeitä asioita ovat tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lisäksi mm. eläinten oikeudet, puhdas luonto ja toisten kunnioittaminen. Politiikka on opettanut minulle pitkäjänteisyyttä. Sienestys, marjastus ja käsityöt ovat puolestaan minulle rakkaita harrastuksia.