Tietoja minusta

Neuvottelupäällikkö, syyskuu 2021 alkaen

Olen töissä keskusjärjestö AKAVAn neuvottelujärjestössä JUKOssa valtiosektorin neuvottelupäällikkönä. Vastuulleni kuuluu valtion virka- ja työehtosopimus, jonka piirissä on 80 000 työntekijää. Jukolaisia, eli edustettaviani on heistä puolet.

Työni koostuu monenlaisista eri tason neuvotteluista ja yhteen sovittamisesta. Vahvuuksiani neuvottelijana on rauhallisuus, luovuus, ratkaisukeskeisyys ja erinomainen paineensietokyky. Erilaisia asioita voi olla pöydällä useita samaan aikaan. Kokonaiskuvan hallinta korostuu, ja siitä olen myös osana neuvottelutaitojani saanut paljon kiitosta.

Olen selkeäsanainen ja osaan kertoa asiat ymmärrettävästi. Työni on käytännössä haastavaa johtamista, jossa on sovitettava yhteen erilaisia intressejä, saatava lukuisat eri ihmiset toimimaan yhteisen tavoitteen eteen ja jossa on pidettävä kaikki tahot mukana kaikissa käänteissä. Uskallan tehdä ratkaisuja ja kantaa niistä vastuun, minulla on hyvä tilannetaju.

Työhöni kuuluu neuvottelun lisäksi paljon hallinnollista työtä ja kouluttamista. Erilaiset sidosryhmät ja niiden kanssa toimiminen on avain onnistuneeseen vaikuttamiseen. Lisäksi olen työpaikkani arvostettu työsuojeluvaltuutettu johtuen mm. siitä, että minulla on hyvä ihmistuntemus ja olen luotettava.

Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtaja marraskuu 2021 alkaen

Kaupunkiliikenne Oy perustettiin HKL:n tilalle syksyllä 2021. Olin tullut valituksi HKL:n johtokunnan puheenjohtajaksi kesäkuun vaalien jälkeen. Yhtiöittämistä oli valmisteltu jo edellisen valtuustokauden aikana, mutta päätös oli jätetty seuraavalla valtuustolle. Yhtiöittämispäätös ei ollut helppo ja otin sen valmistelun ja siihen sitoutumisen vakavasti. Kaikki riskit ja mahdollisuudet arvioitiin. Avainasemassa oli tiedon välittäminen ja toisaalta asioiden kysyminen keskeisiltä tahoilta, kuten ay-liikkeeltä. Kaupunkiliikenne Oy perustettiin marraskuussa 2021 ja se aloitti varsinaisen toimintansa helmikuun alussa 2022.

Puheenjohtajana johdan hallituksen toimintaa. Hallituksessa on Helsingin kaupungin nimeämät kolme poliittista toimijaa, yksi Vantaan edustaja (apulaiskaupunginjohtaja) ja kaksi ammattilaista (Fingridin vastuullisuudesta vastaava johtaja ja sveitsiläinen kaupunkikehityksen ja julkisen liikenteen asiantuntija). Yhtiön perustaminen on ollut todella työläs ja opettavainen kokemus, mutta nyt kahden vuoden jälkeen asiat alkavat olla mallillaan. Olen yhtiössä toimitusjohtajan esimies ja pidämme säännöllisesti palavereja yhtiön johtamiseen ja hallituksen kokouksiin liittyen. Hallituksen kanssa arvioimme ja kehitämme säännöllisesti omaa toimintaamme.

Yhtiön liikevaihto on n. 250 miljoonaa euroa ja tase 1,2 miljardia euroa. Suurimpia Kaupunkiliikenteen vastuulla olevia projekteja ovat kaikki raideliikenneprojektit pääkaupunkiseudulla, metron kehittämiseen liittyvät projektit ja toisaalta metron ja ratikoiden operointi, eli kuljettaminen. Henkilöstöä on n. 1400.

Kuntaministerin erityisavustaja 2019-2021

Työskentelin valtiovarainministeriössä kuntaministerin erityisavustajana. Vastuullani olivat erityisesti kunta-asiat. Isoja kysymyksiä viime hallituskaudella olivat kuntien tehtävät, rahoitus ja kestävyys koronakriisin aikana. Helsinki on keskeinen kaupunki koko Suomen kasvun moottorina. Helsinki ei kuitenkaan pärjää ilman koko elinvoimaista Suomea ja toisin päin. Meidän onkin myös valtakunnan tasolla ratkaistava kestävän Helsingin lisäksi eri alueiden elinvoima. Kuntavaaleissa olin ja aion olla ehdolla, koska haluan oman kotikaupunkini Helsingin päätösten olevan ihmisten ja alueiden välillä tasa-arvoisia ja kestäviä. Työni kuntaministerin erityisavustajana antaa erinomaisen pohjan ymmärtää Helsingin mahdollisuuksia ja haasteita osana muuta kuntakenttää.

Tarkastuslautakunnan jäsen 2017-2021

Helsingissä olen ollut kolme kertaa kuntavaaliehdokkaana ja osaamiseni kaupungin asioista on karttunut jo vuodesta 2012 lähtien tarkastuslautakunnasta. Olin ensin varajäsenenä vuosina 2012-2017 ja valtuustokaudella 2017-2021 varsinaisena jäsenenä. Tarkastuslautakunta on nimensä mukaisesti Helsingin taloutta ja toimintaa tarkastava elin. Siellä käydään läpi kaupungillemme asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumista. Taloutta seurataan läpi vuoden. Merkittävin tarkastuslautakunnan työ liittyy kaupungin toiminnan arviointiin. Arviointiaiheet valitaan kuntalaisia ja valtuutettuja sekä myös kaupungin työntekijöitä kuullen. Sen jälkeen tarkastuslautakunta työskentelee itsenäisesti tarkastuksen kohteita ensin kuullen ja tietoa etsien. Tarkastuslautakunta antaa hallinnonaloille suosituksia ja seuraa suositusten toteutumista. Tätä kautta koko kaupungin toiminta on tullut minulle tutuksi vahvuuksineen ja haasteineen. Tarkastuslautakunta toimii itsenäisenä ja riippumattomana elimenä valtuuston ja kaupunginhallituksen välissä.

TUS:n puheenjohtaja kesäkuu 2023-

Puolueosastoni TUS on liberaaleja arvoja edustava helsinkiläinen puolueosasto, jossa on lähes 180 jäsentä ja kuukausikokouksiin kokoontuu säännöllisesti yli 20 osallistujaa. Tulin valituksi osaston puheenjohtajaksi kesäkuussa 2023, kun pitkäaikainen edellinen puheenjohtaja erosi tehtävästään. TUS:n johtamisessa on korostunut yhtenäisyyden kasvattaminen ja kaikkien huomioon ottaminen, missä olen onnistunut hyvin. Voi sanoa, että minusta tuli vaikeiden aikojen puheenjohtaja. TUS:n historia on hieno, mutta tulevaisuus vielä upeampi.

Demarinaisten varapuheenjohtaja 2022-

Tulin valituksi Demarinaisten liittokokouksessa Helsingissä marraskuussa 2021 Demarinaisten, eli valtakunnallisen Naisliiton 2. varapuheenjohtajaksi. Demarinaisissa olen vastannut mm. sääntöuudistuksesta ja osallistunut aktiivisesti kantojen laatimiseen, vaikuttamiseen, järjestötyöhön ja johtanut hallitusta osaltani silloin, kun puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja ovat olleet estyneitä.

Varapuheenjohtajana olen edustanut valtakunnan tasolla, mutta huomiona se, ettei Helsingillä ole ollut puheenjohtajistossa jäsentä ennen minua pitkään aikaan. Liittokokous oli hieno yhteisen ponnistelun ja tekemisen osoitus Helsingin delegaatiolta. Henkilövalintojen lisäksi onnistuimme saamaan omia kantojamme läpi poliittiseen ohjelmaan.

Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja 2017-2023

Olin reilu viisi vuotta Helsingin Demarinaiset ry:n puheenjohtaja. Toimimme tiiviisti kaikkien helsinkiläisten osastojen kanssa, mutta erityisesti pidimme esillä tasa-arvoisen Helsingin tavoitteita. Piirin puheenjohtajana toin piirin toimintaa avoimeksi ja yhdistyksen kokouksissa kävikin säännöllisesti yli 30 osallistujaa. Kaikki helsinkiläiset osastot ovat Helsingin naispiirin jäseniä. Luovuin puheenjohtajuudesta ja jäin vuoden 2024 alusta naispiiriin varapuheenjohtajaksi.

Helsingin naispiirin tavoitteita ovat olleet mm. asumisen hinta, palvelujen saatavuus, varhaiskasvatus ja koulutus, jotka ovat myös lähellä omaa sydäntäni. Rakentaminen Helsingissä on yksi keskeisiä keinoja luoda toimivat puitteet muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Tarvitsemme budjetin tekoon lapsivaikutusten arviointia ja tasa-arvon toteutumista seuraavia mittareita. Lapsivaikutusten arviointiin on saatavilla alan ammattilaisten kehittämiä mittareita. Vaikutuksia tulee siis arvioida lasten oikeuksien kautta. Päätösten valmistelussa on käytävä läpi, mitä hyötyjä ja haittoja päätöksillä on lapsiin ja ne tulee ottaa huomioon. Jos esimerkiksi jätetään joku päiväkoti taloudellisena päätöksenä korjaamatta, sillä voi olla vaikutusta lasten terveyteen, päiväkotipäivän pituuteen tai siihen, että harvempi lapsi osallistuu alueella varhaiskasvatukseen.

Neuvottelija ja asiantuntija jo vuodesta 2009 lähtien

Olen työskennellyt laajasti erilaisissa neuvottelijan ja asiantuntijan tehtävissä ay-liikkeessä. Minulle ay-liike on ennen kaikkea heikomman puolustamisen, sopimisen ja työelämän kehittämisen liike. Yhdessä työntekijöiden, työnantajien ja yhteiskunnan päättäjien kanssa saamme työmarkkinoillakin eniten aikaiseksi. Työhyvinvointiin panostaminen on yksi keskeisiä tekijöitä inhimillisemmän ja taloudellisesti kestävämmän yhteiskunnan aikaan saamiseksi. Meillä jää yhä aivan liikaa ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle tai syrjäytyy muista syistä työelämästä. Hinta on aivan liian kova sille, että emme tekisi mitään.

Kuka Minna Salminen?

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja perheessäni on puoliso ja lapsia sekä koira. Olen koko aikuisikäni toiminut mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Lisäksi olen useita vuosia toiminut Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisena. Minulle tärkeitä asioita ovat tasa-arvon, jakamattomien ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden lisäksi mm. eläinten oikeudet, puhdas luonto ja toisten kunnioittaminen. Politiikka on opettanut minulle pitkäjänteisyyttä. Sienestys, marjastus ja käsityöt ovat puolestaan minulle rakkaita harrastuksia silloin, kun niihin jää aikaa.