Minna Salminen

Tavoitteena tasa-arvoinen Helsinki

kuvassa näkyy rakennustyömaa

Kestävä Helsinki rakennetaan yhdessä

Helsinki kasvaa vuosittain. Rakentamisessa tulee huomioida laatu, saavutettavuus ja hinta. Hintaa painetaan alas rakentamalla riittävästi. Rakentaminen Helsingissä tulee tehdä tiiviisti viheralueita kunnioittaen. Uusi asumisen ja maankäytön ohjelma ohjaa rakentamista puoliksi uusille alueille ja puoliksi nykyisiä alueita tiivistäen.

Asumisen hinta on yksi elivoimaisen kaupungin kompastuskiviä. Helsingissä on voitava asua yksin, kaksin, pienen tai ison perheen kanssa. Kasvava määrä uusperheitä ja monimuotoisia perheitä on huomioitava myös. Eri-ikäisten lasten kanssa huoneiden määrä ratkaisee usein asumisen toimivuutta. Tavoitteeni on, että Helsinki mahdollistaa asumisen kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Meidän on huomoitava asuinalueiden kehittämisessä aina se, että niistä tulee tasapainoisia. Esimerkiksi oma asuinalueeni Maunula on rakennettu mallikkaasti niin, että sieltä löytyy omistus-, vuokra ja hitas-asuntoja. Alueella on säilytetty vanhaa ja rakennettu uutta. Kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon yhdistelmä on upea osoitus julkisen rakentamisen ja julkisten palvelujen kokonaisuudesta.

Tasa-arvoinen Helsinki kuuluu kaikille

Helsinki on vahva ja vauras kaupunki. Polittisilla päätöksillä voidaan vahvistaa Helsingin tasa-arvoa niin ihmisten, kuin alueiden välillä.

Koronakriisi on osoittanut, miten tärkeitä toimivat julkiset palvelut ovat. Helsingillä on laaja oma palveluntuotanto, jota vahvistetaan järjestöjen ja yksityisen sektorin osaamisella ja palveluilla. Hyvin toimiva julkinen liikenne, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, koulutus, infra ja toimiva hallinto takaavat sen, että jokainen tulee kohdelluksi palvelujen käyttäjänä tasa-arvoisesti. Erilaisia lähtökohtia tulee tasoittaa.

Kaikkien ihmisten välinen tasa-arvo ei saa olla vain tavoitteita tai lauseita, vaan aidon tasa-arvon rakentaminen vaatii tekoja. Niitä tehdään kaupungin päätöksenteossa monin tavoin. Päiväkoti- ja koulupaikkoja tulee löytyä joka puolelta Helsinkiä. Tarvittaessa on korjattava ja rakennettava lisää, sekä palkattava henkilöstöä. Myös toisen asteen koulutusta tulee sijoittaa tasaisesti, jotta nuorillamme on mahdollisuus valita vapaasti. Alueiden sosiaali- ja terveyspalvelut täytyy saattaa kaikkialla samalle viivalle. Nyt hoitoon pääsyssä on liian suuria alueellisia eroja.

Miksi olen ehdolla?

Haluan osaltani olla rakentamassa tasa-arvoista pääkaupunkia. Olen oman arkeni lisäksi työssäni nähnyt ja oppinut, miten tärkeitä kunnalliset palvelut ovat toimivan ja yhdenvertaisen elämisen varmistajana. Kunnan talous ja hallinto ovat myös toimivan kaupungin perusta. Tarkastuslautakunnan jäsenenä olen tutustunut koko Helsingin kaupungin toimintaan.

Olen ehdolla siksi, että kuntavaaleissa ja kunnan valtuustossa ratkaistaan meitä kaikkia lähimpänä olevat asiat. Kunnat huolehtivat kansalaisten sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta palveluja tarjoamalla ja huolehtimalla hyvästä hallinnosta. Nämä sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet tarkoittavat sitä, että kaikilla on oikeus tarvitsemaansa hoivaan ja terveydenhoitoon, varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja oppimiseen ja tämä kaikki on tarjottava turvallisesti ja tasapuolisesti.

Olen Helsingin Demarinaisten puheenjohtajana tutustunut eri ikäisten ja erilaisten ihmisten välisiin tasa-arvoa estäviin rakenteisiin. Niitä on muutettava, jotta voimme kaikki elää turvallisesti ja samanarvoisesti Helsingissä.

Löydät lisää osaamisestani ja tavoitteistani ylhäällä olevasta valikosta.