Kategoriat
Blogi

Päätös ehdokkuudesta

Minulle ehdolle lähteminen oli helppo päätös. Olen ollut ehdokkaana Helsingissä jo kaksi kertaa aiemmin. Jo ehdokkaana oleminen on antoisaa ja se antaa mahdollisuuden vaikuttaa Helsingissä keskusteltaviin asioihin ja siihen miten niistä päätetään. Ehdokkuuden ja hyvän vaalituloksen kautta voi päästä johonkin lautakuntaan, kaupungin yhtiöön tai valmistelujaostoon, jos äänisaalis ei riitä valtuustoon asti. Tavoittelen kuitenkin aidosti valtuustopaikkaa, koska parhaiten asioihin voi vaikuttaa siellä, missä valtaa käytetään.

Kannatan vahvasti tasa-arvoa ja kaikille saavutettavissa olevia julkisia palveluja. Julkisia palveluja järjestetään Helsingissä laajasti omana työnä, mitä pidän hyvänä pohjana. Yritysten ja kolmannen sektorin osaamista on järkevää hyödyntää myös. Oman työn kehittämisen ja toteuttamisen lisäksi Helsingissä onkin kiinnitettävä huomioita hankintojen laatuun ja vaikuttavuuteen.

Olen ollut kuluneen valtuustokauden ajan tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen. Jo edellisellä kaudella toimin tarkastuslautakunnassa varajäsenenä. Minulle on kertynyt tästä työstä erittäin laaja ja hyvä näkemys Helsingin taloudesta ja toiminnasta. Tarkastuslautakunnan työ on arvioida kaupungin sitovien tavoitteiden toteutumista ja toimintaa eri kanteilta. Arviointien lisäksi Tarkastuslautakuntaa informoidaan talousarvion ja tilinpäätöksen seurannasta ja toteutumisesta, strategian toteutumisesta, hallinnon erilaisista hankkeista ja ylipäänsä kaikesta Helsingin toiminnasta. Tarkastuslautakunnassa toimiminen on työlästä, mutta antoisaa. Tarkastuslautakunnan tekemiin arviointikertomuksiin voit tutustua osoitteessa www.arviointikertomus.fi

Olen tällä hallituskaudella toiminut kuntaministerin erityisavustajana. Työhöni kuuluu erityisesti kunta-asiat, ministeri vastaa myös muusta hallinnon kehittämisestä ja esimerkiksi julkisen sektorin digitalisaatiosta. Erityisavustajan tehtäviin kuuluu seurata oman vastuualueen ajankohtaisia asioita, mutta ennen kaikkea neuvotella ministerin vastuulla olevien asioiden etenemisestä. Työssäni olen päässyt perehtymään laajasti kuntien talouteen ja toimintaan liittyviin kysymyksiin. Olin myös keskeisesti neuvottelemassa koronaan liittyvistä kuntien tukipaketeista. Olen osallistunut tiiviisti hyvinvointialueiden rakentamiseen ja ollut osaltani edistämässä sitä, että Helsinki säilyy omana alueenaan ja että sen resurssit pysyvät hyvällä tasolla. Tällä hallituskaudella on myös muutettu kuntalakia koronan vuoksi ja parhaillaan eduskunnassa on käsittelyssä kuntalain laajempi muutos. Aiemmassa työssäni toimin Julkisten ja hyvinvointialojen liiton neuvottelijan ja asiantuntijan tehtävissä. Kuntakenttä on minulle haasteineen ja mahdollisuuksineen erittäin tuttu.

Olen ollut kolme vuotta Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja. Tässä tehtävässä tasa-arvokysymykset ovat konkretisoituneet ja saaneet laajuutta. Ymmärrän eri ikäisten ja erilaisten ihmisten tarpeita ja olosuhteita ja sitä, miten niitä voidaan parantaa.

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Pääaineeni oli erityispedagogiikka ja olen gradussani selvittänyt vammaisten lasten perheiden tuen tarpeita yhteiskunnassa. Opintojen aikana olen tehnyt sijaisuuksia kouluissa ja erityiskouluissa.

Olen ahkera ja asiantunteva. Päättäjän työssä myös neuvottelutaidoilla on iso merkitys. Olen asunut Helsingin Maunulassa yli 10 vuotta. Tunnistan, mitkä asiat kaupungissamme on hyvin, ja missä on kehitettävää. Helsinki kasvaa ja muuttuu koko ajan. Tasa-arvo vaatii koko ajan tekoja ja on huolehdittava tasapuolisesta kohtelusta kaikilla tasoilla. Kaupungin ja sen talouden rakenteet on tunnettava hyvin, jotta voi toimia vastuullisena ja aikaan saavana päättäjänä.